Adolygiad Angiolini: cymaint i’w wneud ar achosion difrifol a marwolaethau yn y ddalfa

Cyhoeddwyd: 30 Oct 2017

Cyhoeddodd yr adolygiad annibynnol i achosion difrifol a marwolaethau yn y ddalfa, gan y Fonesig Elish Angiolini, ei adroddiad heddiw. Meddai Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Rebecca Hilsenrath:

“Mae dyletswydd ar yr heddlu i ddiogelu bywydau pobl yn y ddalfa, mae’r cyhoedd yn haeddu hyder llawn yn ein system cyfiawnder a rhaid i’r wladwriaeth archwilio unrhyw farwolaeth y gallai fod yn gyfrifol amdani. Yn drist, mae Adolygiad Angiolini, yr ydym wedi disgwyl yn hir amdano ac sydd yn ailadrodd y canfyddiadau yn ein hadroddiad ein hunain ar farwolaethau annaturiol yn y ddalfa, yn dangos bod cymaint i’w wneud eto cyn i ni wireddu unrhyw un o’r rhain.

"Rhaid i’r Llywodraeth ddefnyddio’r canfyddiadau heddiw i wella gallu awdurdodau cyhoeddus i wasanaethu anghenion pobl â chyflyrau iechyd meddwl, i ddileu marwolaethau anochel yn y ddalfa, ac i sicrhau bod teuluoedd yr ymadawedig yn gallu cael mynediad i gyfiawnder yn effeithiol. Hebddo,  rydym yn methu’r rheini sydd angen diogelwch.”

Nodiadau i olygyddion

Dechreuodd yr ‘independent review into deaths and serious incidents in custody’, gan y Fonesig Elish Angiolini, ei waith ym mis Hydref 2015.

Darllenwch fwy am waith y Comisiwn ar atal marwolaethau, oedolion â chyflyrau iechyd meddwl, yn y ddalfa.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)