Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ein hadroddiad ar gyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

Ein tystiolaeth

Data ategol

Tablau data sy'n cefnogi'r dystiolaeth yn y Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Fframwaith mesur

Rydym yn defnyddio ein fframwaith mesur i fonitro cynnydd ar gydraddoldeb a hawliau dynol

Adroddiadau blaenorol

Ydy Prydain yn Decach? (2018)

Dyma’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o sut mae Prydain yn perfformio o ran cydraddoldeb a hawliau…

10 Awst 2021

Ydy Prydain yn Decach? 2018: data ategol

Mae 48 o dablau data wedi'u rhannu'n chwe thema neu 'faes'.

6 Mai 2022

A yw Cymru'n Decach? (2018)

Dyma adroddiad cyflwr y genedl ar gydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’n olrhain pa mor bell yr ydym…

25 Hydref 2018

Ydy Prydain yn Decach? (2015)

Dyma ein hadroddiad pum mlynedd ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain Fawr. Mae…

1 Hydref 2015

Ydy Prydain yn Decach? (2015) - taflenni ffeithiau

Ydy Prydain yn Decach? (2015) yw ein hadolygiad pum mlynedd o gydraddoldeb a hawliau dynol ym…

15 Rhagfyr 2016

Is England Fairer? (2016)

This report looks at the state of equality and human rights in England in 2016.  It…

1 Mawrth 2016

Is Scotland Fairer? (2015)

This report looks at the state of equality and human rights in Scotland in 2015.  It…

21 Ionawr 2016

Ydy Cymru'n Decach? (2015)

Dyma ein hadroddiad ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru. Dyma'r atodiad Cymreig…

15 Rhagfyr 2015

Pa mor deg yw Cymru? (2011)

Mae’r adolygiad hwn yn dwyn ynghyd dystiolaeth i ateb y cwestiwn pa mor deg yw Cymru?

1 Mawrth 2011

Pa mor Deg yw Prydain? (2010)

Mae hwn yn adolygiad cynhwysfawr o sut mae Prydain yn perfformio o ran cydraddoldeb a hawliau dynol…

1 Hydref 2010

Adolygiad hawliau dynol (2012)

Mae’r adolygiad hwn yn edrych ar ba mor dda y mae Prydain yn cyflawni ei rhwymedigaethau hawliau…

1 Mawrth 2012