Power to the Bump logo Power to the Bump logo

Stori Sophie – awgrymiadau ar gyfer lleihau straen

Awgrymiadau ar gyfer lleihau straen gan fam ifanc dau blentyn ac aelod panel cynghori Young Women’s Trust, Sophie Kathir.

gan Sophie Kathir

Cyhoeddwyd: 28 Jun 2016

Fe siaradom â Sophie, mam ifanc gyda dau blentyn, sydd wedi defnyddio’i phrofiad i helpu eraill drwy weithio gyda grwpiau megis Young Women’s Trust a Best Beginnings.

Gofynnom i Sophie ddisgrifio sut wnaeth ei chyflogwr gynnig cymorth iddi yn ystod ei beichiogrwydd a pha gyngor y byddai hi’n rhoi i famau ifanc eraill sy’n gweithio. Dyma’r hyn a ddywedodd.

Beth wnaeth eich gweithle a oedd yn ddefnyddiol i ofalu am eich iechyd a lleihau straen yn ystod eich beichiogrwydd?

“Y peth pwysicaf, doedd dim rhaid i fi ofyn iddyn nhw. Gwnaethon nhw bopeth i mi, gwiriadau iechyd a diogelwch, siarad am fy nhâl mamolaeth ac opsiynau a hyd yn oed gynnig dosbarthiadau pilates rhad ac am ddim i mi. Roedden nhw’n gwybod beth i’w wneud, ac felly doedd y sefyllfa ddim yn straen i mi ac roedd yn amlwg eu bod nhw ‘n meddwl amdana i a fy mhlentyn yn fy nghroth.”

Beth oedd y cyngor pwysicaf a gawsoch gan eich cyflogwyr ynglŷn â rheoli eich iechyd a lleihau straen yn ystod eich beichiogrwydd?

“Yn syml: ‘Pan fydd y sefyllfa yn drech na chi, rhowch wybod i ni.’”

Yn eich barn chi, beth fyddai’n annog mwy o famau ifanc i siarad yn agored am y straen maen nhw’n ei deimlo?

“Fforwm, llinell sgwrsio neu rywun yn y gwaith fel ei rheolwr (os yw’n gyfeillgar!). Neu fydwragedd, maen nhw’n dda i gael sgwrs â nhw.”

Gwybod beth i’w ddisgwyl a bod yn barod.

Pa awgrymiadau fyddech yn eu rhoi i famau ifanc eraill ynglŷn â lleihau eu straen yn y gwaith?

“Gwybod beth i’w ddisgwyl a bod yn barod. Rhowch wybod i’ch cyflogwr cyn gynted â phosibl ynglŷn â’ch apwyntiadau cyn geni, gwiriadau iechyd, etc. yn lle ymladd am yr hyder i fynd at eich bos bob tro.”

Pa sefydliadau fyddech yn eu hargymell i helpu menywod ifanc beichiog leihau eu straen yn y gwaith?

Little Lullaby, Best Beginnings a National Childbirth Trust (NCT) (mae gan fy nghangen lleol grŵp mamau ifanc).”

Cymerwch gyngor Sophie a gwybod beth i’w ddisgwyl - wnewch yn siŵr i wybod am eich hawliau!