Two office workers Two office workers

Adolygiad Cymru

2015 i 2016: Tuag at Gymru Decach

Bob blwyddyn bydd Pwyllgor Cymru yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys gwaith y Comisiwn dros y flwyddyn ddiwethaf, ac sy’n amlinellu’r cynllun gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 Mae’r llwyddiannau allweddol i 2015 i 2016 yn cynnwys:

Canfyddwch fwy am ein gwaith yn 2015 i 2016 drwy ddarllen yr adroddiad llawn.

Darllenwch ein datganiad i’r wasg a chanfyddwch fwy ar sut gafodd cynnydd ei wneud a’r hyn sydd angen ei wneud os ydym i gyflawni Cymru decach.

Datganiad i’r wasg Adolygiad Cymru 2015-16

Adolygiadau blaenorol

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Nov 2017