Equality and Human Rights Exchange Conference 2017 Equality and Human Rights Exchange Conference 2017

Cynhadledd Flynyddol 2017 y Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cynhadledd Flynyddol 2017

Cynhadledd Flynyddol 2017 – Hawl i fod yn ddynol: hawliau dynol a chyflenwi gwasanaeth cyhoeddus

Thema’r gynhadledd eleni fydd ‘gosod hawliau dynol ym maes cyflenwi gwasanaeth cyhoeddus’.  Byddwn yn clywed gan ystod o areithwyr yn cynnwys Martha Spurrier Cyfarwyddwr Liberty.

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr i neilltuo’ch lle yn y gynhadledd yn gynnar   

Bydd y gynhadledd eleni ar 6 Gorffennaf 2017 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Areithwyr

Yr areithwyr eleni yn cynnwys:

Martha Spurrier – Cyfarwyddwr Liberty

Martha Spurrier Ymunodd hi â Liberty fel Cyfarwyddwr ym mis Mai 2016. Cyrhaeddodd o Siambrau Stryd Doughty, lle'r oedd yn arbenigo ym maes amddiffyn mynediad i gyfiawnder a hawliau menywod, plant a phobl anabl.  

Yn 2015 cydsefydlodd Martha’r ymgyrch ‘Act for the Act’, a roddodd posteri ar drenau, bysys a byrddau poster ledled y wlad yn adrodd hanesion dynion, menywod a phlant a oedd wedi defnyddio’r Ddeddf Hawliau Dynol pan aeth pethau o chwith iddyn nhw yn eu bywydau.

Yn gynt, roedd Martha yn gyfreithiwr yn elusen iechyd meddwl, Mind, a’r Prosiect Cyfraith Gyhoeddus.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Apr 2018