Two office workers

Ein gwaith yng Nghymru

In this section you can read all about the work of the Commission in Wales.

 • Pwy sy’n rhedeg Cymru?

  Mae Pwy sy’n rhedeg Cymru? yn archwilio’r arweinyddiaeth ledled Cymru i ddeall yn well pwy yw’r bobl sydd yn yr uwch swyddi a pha mor gynrychiadol ydyn nhw.

 • Adolygiad Cymru

  Llunio dyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol

 • A yw Cymru'n Decach?

  Adolygiad cynhwysfawr o Gydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 • A yw Prydain yn Decach? Cymru

  Yr adolygiad mwyaf erioed yn datgelu lefelau cynnydd tuag at gydraddoldeb yng Nghymru, Lloegr a’r Alban dros y pum mlynedd ddiwethaf.

 • Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

  Yma, cewch lawr lwytho cyhoeddiadau sy’n benodol i Gymru a gynhyrchwyd ac ariannwyd gan y Comisiwn neu mewn partneriaeth ag ef.

 • Cyngor i Lywodraeth Cymru

  Hawliau dynol yw’r hawliau a'r rhyddfreiniau sylfaenol sy’n seiliedig ar egwyddorion craidd megis urddas, tegwch, cydraddoldeb, parch ac…

 • Gwaith ymchwil yng Nghymru

  Gwaith ymchwil yng Nghymru

 • Cyflawni’r ddyletswydd Prevent

  Darllen ein canllaw i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru ar sut i ddefnyddio cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol yng nghyd-destun Prevent.

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Apr 2019