A busy crowded street A busy crowded street

Gweithgor Rhwydwaith Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol Ewrop ar y Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau

Mae’r Comisiwn yn cadeirio Gweithgor ar y Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau (CRPD) Rhwydwaith Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol Ewrop.

Mae’r Grŵp yn cefnogi cydweithrediad rhyngwladol ynghylch hyrwyddo, gweithredu a monitro’r Confensiwn. Amcanion y Gweithgor yw:

 • gweithredu fel cyswllt canolog ar hawliau anabledd ar gyfer cyrff rhanbarthol a rhyngwladol a sefydliadau’n ymwneud â materion CRPD
 • nodi a hyrwyddo arferion da ar rôl Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRIs) ynghylch hyrwyddo, gweithredu a monitro’r CRPD
 • cydgysylltu rôl NHRIs Ewropeaidd mewn digwyddiadau’n perthyn i’r CRPD
 • dylanwadu ar ddehongli a gweithredu’r CRPD:
  • yng ngwlad gynhenid pob aelod o’r Gweithgor
  • gan y pwyllgor CRPD, ac
  • yn Llys Hawliau Dynol Ewrop a Llys Cyfiawnder Ewrop
 • hyrwyddo’r defnydd o Brotocol Opsiynol y CRPD (cytundeb ychwanegol i’r CRPD sy’n caniatáu i unigolion, grwpiau neu sefydliadau gyflwyno cwyn i Bwyllgor y CRPD)
 • helpu Asiantaeth Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd mewn unrhyw rôl sy’n perthyn i rwymedigaethau’r Undeb Ewropeaidd o dan y CRPD
 • hyrwyddo cadarnhau a gweithredu’r CRPD ledled Ewrop a gan yr Undeb Ewropeaidd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 May 2016