A busy crowded street A busy crowded street

Gweithgor Cyfreithiol Rhwydwaith Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol Ewrop (ENNHRI)

Wedi’i sefydlu yn 2009, mae’r Gweithgor Cyfreithiol yn cynnwys swyddogion cyfreithiol neu bolisi wedi’u tynnu o aelodau ENNHRI ac yr hyn o bryd fe’i cadeirir gan uwch-swyddog cyfreithiol yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Prif amcanion yr LWG yw:

  • gwella cydweithrediad rhwng NHRIs er mwyn gweithredu’n gydlynol ar lefel Ewropeaidd ynghylch materion hawliau dynol,
  • cynghori, er enghraifft, ar gynigion ar gyfer diwygio Llys Hawliau Dynol Ewrop,
  • gwella gweithgareddau NHRIs ar lefel genedlaethol gan gynnwys ynghylch codi ymwybyddiaeth o gonfensiynau hawliau dynol rhyngwladol a phwysigrwydd cyflawni dyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop,
  • drafftio datganiadau ENNHRI ar faterion hawliau dynol yn ogystal ag ymyriadau mewn Llysoedd Ewropeaidd.

Mae gan y wefan ENNHRI ragor o wybodaeth ar y Gweithgor Cyfreithiol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 May 2016