A busy crowded street A busy crowded street

Ein rôl fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI)

Fe wnaeth y Cenhedloedd Unedig achredu’r Comisiwn yn y lle cyntaf fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI) statws ‘A’ yn 2009. Fe ddaethom yn NHRI achrededig cyntaf Prydain Fawr ac ail NHRI y Deyrnas Unedig -  gan ymuno â Sefydliad Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a ddyfarnwyd statws ‘A’ yn 2006. Fe wnaeth y CU adnewyddu’r achrediad hwn yn 2015.

Rydym yn rhan o rwydwaith byd-eang o fwy na 105 o NHRIs sy’n chwarae rôl bwysig ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol fel ei gilydd. Mae NHRIs yn gyrff annibynnol a sefydlir i sefyll dros y rhai hynny sydd angen eu diogelu ac i ddal llywodraethau i gyfrif am eu rhwymedigaethau hawliau dynol. Hefyd maent yn helpu i lunio deddfau, polisïau ac agweddau sy’n creu cymdeithasau cyfach a thecach.

Roedd rhaid i’r Comisiwn ddiwallu Egwyddorion Paris y CU i ddod yn NHRI. Mae’r egwyddorion hyn yn gosod y safonau sydd eu hangen i NHRIs weithio’n effeithiol ac iddynt aros yn gwbl annibynnol.

Pam mae statws NHRI yn bwysig?

Mae bod yn NHRI statws ‘A’ yn offeryn nerthol wrth inni yrru ymlaen i ymgorffori diwylliant hawliau dynol cryf ym Mhrydain. Mae’n rhoi hawliau llefaru yng Nghyngor Hawliau Dynol y CU a chyrff cytuniad y CU ac yn rhoi mynediad inni i Gyngor Ewrop, Llys Hawliau Dynol Ewrop a rhwydweithiau NHRI. Mae hyn yn agor sianeli pwysig i ddylanwadu ar hawliau dynol ym Mhrydain ac ar y llwyfan rhyngwladol fel ei gilydd.

Hefyd mae statws ‘A’ yn dystiolaeth gref ein bod yn gweithredu’n annibynnol o ddylanwad allanol diangen. Mae hynny’n golygu y gallwn siarad ag awdurdod, os ydym yn canmol neu’n beirniadu’r rhai hynny mewn llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, busnesau neu fathau eraill o sefydliadau.

Rhwydwaith Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol Ewrop

Mae’r Comisiwn yn aelod o  Rwydwaith Sefydliadau Hawliau Dynol Cenedlaethol Ewrop  (ENNHRI), sy’n cynnwys NHRIs o bob rhan o Erwop. Mae gwaith ENNHRI yn cynnwys:

  • helpu i sefydlu ac achredu NHRIs
  • galluogi aelodau i rannu gwybodaeth
  • gwneud aelodau’n fwy effeithiol trwy hyfforddiant a datblygiad
  • helpu aelodau i ddylanwadu ar brosesau pwysig ynghylch gwneud penderfyniadau, ac
  • ymyrryd ar ddatblygiadau cyfreithiol a pholisi ar lefel Ewropeaidd.

Rydym yn cadeirio Gweithgor ar y Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau a Gweithgor Cyfreithiol  ENNHRI

Diweddarwyd ddiwethaf: 03 May 2016