Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol (ICESCR)

Cytuniad hawliau dynol rhyngwladol yw ICESCR a fabwysiadwyd ym 1966. Cytunodd y DU i ddilyn ICESCR ym  1976. Mae’n sicrhau y gellir mwynhau hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, gan gynnwys yr hawl i:

  • addysg
  • amodau gwaith teg a chyfiawn
  • safon digonol o fyw
  • y safon iechyd uchaf posib
  • nawdd cymdeithasol

Traciwr hawliau dynol

Chwiliwch ein teclyn olrhain hawliau dynol i ddod o hyd i bob argymhelliad y CU ar gyfer ICESCR a chytuniadau eraill. Mae gan dudalen ICESCR wybodaeth benodol ar sut y caiff ei fonitro ac a yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol. 

Ein gwaith ar ICESCR

Mae’r gwaith diweddaraf a gynhyrchom fel rhan o’n gwaith monitro ICESCR yn cynnwys:

Diweddarwyd ddiwethaf: 02 Feb 2023