Police tape sealing off a crime scene Police tape sealing off a crime scene

Ymchwiliadau ac archwiliadau

Yn yr adran hon cewch fanylion ymchwiliadau ac archwiliadau a wnaed gan y Comisiwn i sicrhau bod pobl a sefydliadau yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Apr 2019