Amrywiaeth ymgeiswyr a swyddogion etholedig ym Mhrydain

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 08 Mar 2019

Publication cover: diversity of candidates and elected officials in Great Britain

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar y data sydd ar gael ar amrywiaeth ymgeiswyr a swyddogion etholedig ar lefelau etholiad y DU, cenedlaethol a lleol. Ei nod yw nodi lle mae bylchau data a chyfyngiadau.

Mae’r adroddiad yn dod â’r data cyfredol gorau at ei gilydd ar nodweddion gwarchodedig ymgeiswyr a oedd yn sefyll yn yr etholiadau ym Mhrydain yn 2016 a 2017.

Mae hefyd yn amlinellu ein hargymhellion ar gyfer gwella’r gwaith monitro ar amrywiaeth cynrychiolaeth wleidyddol.

Mae adroddiad gwahanol yn cynnwys y rhwystrau i gyfranogiad o ran sefyll ar gyfer etholiad i lywodraeth leol yn yr Alban.

Lawr lwytho’r adroddiad