a police officer approaching a small crowd a police officer approaching a small crowd

Datganiad polisi’r Comisiwn ar wahaniaethu ar sail cast

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cefnogi deddfiad Adran 9 (5) Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n darparu y gallai Gweinidog drwy orchymyn newid diffiniad statudol hil i gynnwys cast a gallai ddarparu eithriadau yn y Ddeddf i fod yn gymwys neu i beidio â bod yn gymwys i gast.

Mae’r Comisiwn yn nodi canfyddiadau papur y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a gafodd ei gomisiynu gan y llywodraeth o ran gwahaniaethu ar sail cast. Yng ngolau hyn, byddai’r Comisiwn yn awgrymu y dylai diogelwch cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar gyfer y rheini sy’n dioddef gwahaniaethu ym Mhrydain fod mor gynhwysfawr â phosibl.

Caste discrimination and harassment in Great Britain Metcalf, H. and Rolfe, H. 2010.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Jun 2016