Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn gweithio’n rheolaidd i wneud ein gwefan mor hygyrch a defnyddiadwy â phosib.

Ceisiwch help

Darpara AbilityNet ganllaw ar sut i:

Cod

Datblygwyd gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ôl confensiynau codio arfer orau yn cyfateb â chanllawiau wedi’u hamodi gan y Consortiwm Gwefan Byd Eang (W3C) Menter Hygyrchedd Gwefan (WAI) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefan 2.0 (WCAG 2.0) ac yn ddilys o ran amodau llym XHTML 1.0.

Penawdau tudalen a theitlau cyson

Defnyddiwyd strwythur pennawd cyson fel bo gwybodaeth y dudalen yn cydweddu â thechnoleg mynediad.

Javascript

Lle defnyddir Javascript, byddwn bob amser yn darparu modd gweithio amgenach i’r rhai sydd wedi troi Javascript i ffwrdd.

Ar hyn o bryd nid yw hyn yn bosib ar ein porwr cyngor ac arweiniad, lle ‘rydym yn argymell defnyddio swyddogaeth chwilio’r safle fel rhywbeth amgenach.

Porwyr

Mae’r porwyr a ganlyn wedi’u profi ar gyfer cytunedd:

  • Internet Explorer (Windows) v7.0 and v9.0
  • Google Chrome
  • Firefox (Windows and Mac) v2.0 a 12.0
  • Safari (Mac) v4. v5
  • Opera v9 - 11

Fformatau amgenach

Os hoffech gyhoeddiad mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau cyffredinol.

Gadewch adborth

Byddwn bob amser yn hapus i gael adborth. Defnyddiwch ein ffurflen adborth ar-lein i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau a gawsoch neu anfonwch e-bost at ein tîm gwefan.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 09 Apr 2019