Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefannau a rhaglenni yn hygyrch i bob un o’n defnyddwyr ac mae rhaglen barhaus gennym o ddiweddaru a gwella ein gwasanaeth. Rydym bob amser yn hapus i gael adborth. Defnyddiwch ein ffurflen adborth ar-lein i’n hysbysu am unrhyw broblemau yr ydych wedi’u profi, neu anfonwch e-bost at ein Tîm Gwefan.

Cod

Datblygwyd gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ôl confensiynau codio arfer orau yn cyfateb â chanllawiau wedi’u hamodi gan y Consortiwm Gwefan Byd Eang (W3C) Menter Hygyrchedd Gwefan (WAI) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefan 2.0 (WCAG 2.0) ac yn ddilys o ran amodau llym XHTML 1.0.

Maint testun

Gallwch newid maint y testun ar y rhaglen hon i’w gwneud naill a’i fwy neu’n llai drwy osodiadau eich porwr. Bydd rhai porwyr yn eich caniatáu i chwyddo’r dudalen gyfan. I newid maint y testun, dilynwch y cyfarwyddyd isod:

Internet Explorer

• Cliciwch ‘View’ i agor y ddewislen View neu gwasgwch ‘Alt’ a ‘V’
• Dewiswch yr opsiwn ‘Text Size’ neu dewiswch drwy wasgu ‘X’
• Dewiswch faint y testun sydd orau gennych drwy ddefnyddio’ch cyrchwr neu defnyddiwch yr allweddi saeth i fyny ac i lawr
• Cliciwch i ddewis maint y testun neu gwasagwch 'Enter'
• Dylai maint y testun newid i adlewyrchu’ch dewis

Firefox

• Cliciwch ‘View’ i agor y ddewislen View
• Dewiswch yr opsiwn ‘Text Size’
• Dewiswch ‘Increase’ neu ‘Decrease’
• Dylai’r testun ar ein safle newid i adlewyrchu’ch dewis

Safari

• Cliciwch ‘View’ i agor y ddewislen View
• Cliciwch ‘Make Text Bigger’ neu ‘Make Text Smaller’ neu i ddefnyddio allweddi llwybr brys y bysellfwrdd, dewiswch ‘Apple’ a ‘+’ (plus) neu ‘Apple’ a ‘-’ (minus)
• Dylai maint y testun ar ein safle adlewyrchu’ch dewis

Penawdau Tudalen a Theitlau Cyson

Defnyddiwyd strwythur penawdau cyson fel bo gwybodaeth dudalen yn gydnaws â thechnoleg hygyrchedd.

Javascript

Lle defnyddir Javascript, byddwn bob amser yn darparu modd gweithio amgenach i’r rhai sydd wedi troi Javascript i ffwrdd.

Porwyr

Mae’r porwyr a ganlyn wedi’u profi ar gyfer cytunedd:

  • Internet Explorer (Windows) v7.0 and v9.0
  • Google Chrome
  • Firefox (Windows and Mac) v2.0 a 12.0
  • Safari (Mac) v4. v5
  • Opera v9 - 11
Cyhoeddiadau

Os hoffech gyhoeddiad mewn fformat gwahanol cysylltwch â â ni trwy ein ffurflen ymholiadau cyffredinol.

Canllaw cyffredinol ar hygyrchedd gwefan

Hygyrchedd gwefan BS 8878 – Cod Ymarfer

Ym mis Rhagfyr 2010 lansiodd BSI y Safon Brydeinig gyntaf  i fynd i’r afael ag hygyrchedd gwefan a her cynhwysiad digidol.

Cafodd y safon ei chynllunio i gyflwyno gweithwyr proffesiynol nad ydyn nhw’n dechnegol i hygyrchedd, defnyddioldeb a phrofiad defnyddiwr gwell i bobl anabl a phobl hŷn. Bydd yn arbennig o fuddiol i unrhyw un newydd i’r pwnc hwn gan ei fod yn rhoi canllaw ar broses yn hytrach na materion technegol a chynllunio. Mae BS 8878 yn gyson â Deddf Cydraddoldeb 2010 a chaiff ei gyfeirio ato yng Nghynllun Gweithredu e-Hygyrchedd llywodraeth y DU fel sylfaen y cyngor diweddaraf ar ddatblygu gwasanaethau ar-lein hygyrch. Mae’n cynnwys argymhellion ar gyfer:

  • Cynnwys pobl anabl yn y broses ddatblygu a defnyddio teclynnau awtomatig i gynorthwyo gyda phrofi hygyrchedd
  • Rheoli’r canllaw a’r broses ar gyfer cynnal manylebion a chanllawiau hygyrchedd sydd eisoes yn bodoli.

Canfod mwy am BS 8878 o wefan y BSI

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Oct 2016