Ymholiadau a gwybodaeth gyffredinol

Os hoffech ganfod rhagor am y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ein rôl, a’n gwaith, edrychwch drwy ein gwefan lle mae detholiad mawr o wybodaeth am lawer o’r gweithgareddau rydym yn cymryd rhan ynddyn nhw.  

Os oes ymholiad cyffredinol gennych, neu rydych yn dymuno darparu adborth i ni ar unrhyw agwedd o’n gwaith, defnyddiwch y ffurflen ar-lein isod. Yn amgenach, gallwch ysgrifennu atom a’i anfon i Correspondence Unit, Arndale House, The Arndale Centre, Manchester M4 3AQ neu drwy ffacs ar 0161 8298110.

Nid yw’r Comisiwn yn darparu cyngor na barn ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol. Os oes angen arweiniad neu gymorth arnoch gyda phroblem gwahaniaethu neu hawliau dynol sydd wedi effeithio arnoch, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb.

**Er eich sylw**

Os yw eich ymholiad yn gofyn am ateb, rydym fel arfer yn ceisio ateb cyn pen 20  o ddiwrnodau gwaith. Fodd bynnag rydym ar hyn o bryd yn cael lefelau uchel iawn o ymholiadau, a gallai cymryd cyfnod hirach i ni ateb nag sy’n arferol. Rydym yn ymddiheuro am hyn, a gobeithio byddwch yn amyneddgar â ni.

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Aug 2018