Effaith gronnol diwygiadau lles a threth

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 14 Mar 2018

Publication cover: The cumulative impact of tax and welfare reforms

Dengys yr adroddiad hwn yr effaith mae newidiadau i’r system lles a threth wedi cael ar bobl.

Mae’n bwrw golwg ar newidiadau lles a threth yn ystod:

  • Llywodraeth glymblaid y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol 2010 i 2015
  • Llywodraeth drwy fwyafrif y Ceidwadwyr 2015 i 2017

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Landman Economics a Aubergine Analysis.

Mae’n dilyn ein hadroddiad dros dro a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017 ac fe’i ategir gan adolygiad tystiolaeth.

Lawr lwytho’r adroddiad

Lawr lwytho’r atodlen ar gyfer Cymru