Yr effaith gronnol ar safonau byw newidiadau gwariant cyhoeddus

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 28 Nov 2018

cumulative impact on living standards of public spending changes

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar effaith newidiadau i wariant cyhoeddus ar grwpiau gwarchodedig yng Nghymru, Lloegr a’r Alban i fyny hyd at flwyddyn dreth 2021 i 2022.

Gwna argymhellion i Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban i:

  • leihau effeithiau negyddol newidiadau gwariant cyhoeddus
  • cynnal asesiadau effaith ar gydraddoldeb pob cynllun gwario

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Landman Economics a Aubergine Analysis.

Mae’n dilyn ein hadroddiad ar effaith gronnol diwygiadau lles a threth, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018.

Lawr lwytho’r adroddiad