Woman sat at desk typing Woman sat at desk typing

Gwybodaeth cyflogau

Tryloywder ar ddata cyflogau staff

 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw’r rheolydd annibynnol dros gydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda ym Mhrydain. Rydym yn gorff statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006 a’r adran yn y llywodraeth sydd yn ein noddi yw’r Adran dros Ddiwylliant a Chwaraeon.

Mae cyflogeion y Comisiwn yn ddarostyngedig i lefelau taliadau a thelerau ac amodau gwasanaeth (gan gynnwys pensiynau) o fewn y strwythur taliadau cyffredinol a gytunwyd â Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth a'r Trysorlys.

Cyhoeddwyd yr wybodaeth yma yn unol ag Agenda Tryloywder y Llywodraeth.

Setiau data i 2013

 

Mae’r wybodaeth yn y setiau data hyn yn rhoi manylion am gyflogau, swyddi, teitlau swyddi a thimau, ac mae’n gywir o fis Medi 2013. 

 

 

Mis Medi 2013 -  Cyflog staff is | Swyddi a chyflog uwch staff

Mis Mawrth 2013 - Cyflog staff is | Swyddi a chyflog uwch staff

Strwythur cyfundrefnol

 

Gellir cael organogram rhyngweithiol yn seiliedig ar yr wybodaeth yn setiau data staff o wefan data cyhoeddus.

Strwythur graddio

 

Mae gan y Comisiwn strwythur graddio sydd wedi’i gytuno arno ac fe’i welir isod:-

LefelTeitl GenerigGradd CyflogCyfwerth Gwasanaeth SifilLefel 1Gweinyddwr£16,000.00 - £19,333.00Swyddog GweinydduLefel 2Cyd-lynydd£21,056.30 - £24,778.00Swyddog GweithredolLefel 3Swyddog£27,315.80 - £32,995.00Swyddog Gweithredol UwchLefel 4Rheolwr £32,724.75 - £42,000.00Uwch Swyddog GweithredolLefel 5

Pennaeth/Uwch Swyddog Profesiynol

£44,180.00 - £53,493.00Gradd 7 Lefel 6Dirprwy Gyfarwyddwr£55,500.00Gradd 6n/g Cyfarwyddwr£60,000.00 - £90,000.00SCS1 ac 1An/aCyfarwyddwr Gweithredol£90,000.00 - £130,000.00SCS2

I gyflogeion a’u canolfan yn Llundain, ac sydd o fewn Lefelau 1-5, cynyddir lleiafswm a mwyafswm yr amrediad cyflog gan £3,200 oherwydd lwfans pwysiad Llundain.

Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn gweithio i’r cyfryngau ac am siarad â’n swyddfa i’r wasg, ffoniwch 020 3117 0255 (rhif symudol i oriau tu hwnt i oriau gwaith 07767 272 818)

Setiau data cyflogau

Gellir lawr lwytho'r setiau data cyflog staff a ganlyn:

Set data: Cyflog staff is | Cyflog uwch staff (Mawrth 2012)
Set data: Cyflog staff is | Cyflog uwch staff (Medi 2012)

Setiau data cyflogau

Gellir lawr lwytho'r setiau data cyflog staff a ganlyn:

Set data: Cyflog staff is | Cyflog uwch staff (Mawrth 2011)
Set data: Cyflog staff is | Cyflog uwch staff (Medi 2011)

Strwythur cyfundrefnol

Gellir lawr lwytho'r strwythur cyfundrefnol ar gyfer y Comisiwn (fel y mae ym mis Mehefin 2010):

Lawr lwytho'r Siart Cyfundrefnol (PDF)

Setiau data cyflogau

Gellir lawr lwytho'r setiau data swyddi a chyflog staff a ganlyn (fel y maent ym mis Mehefin 2010):

Set data: Swyddi uwch staff
Set data: Cyflog uwch staff 
Set data: Cyflog staff is

Diweddarwyd ddiwethaf: 02 Jul 2018