A view across Cardiff A view across Cardiff

Y Comisiwn yng Nghymru

Find out about our work in Wales, including the role of the Wales Committee, events, news releases and research.

Mae'r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg

Llinell Gymorth

Os oes angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol arnoch ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol ffoniwch EASS ar:

0808 800 0082