Y Comisiwn yng Nghymru

Mae'r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg

Llinell Gymorth

Os oes angen gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol arnoch ar faterion gwahaniaethu a hawliau dynol ffoniwch EASS ar:

0808 800 0082