Cyngor a chanllawiau wedi'u diweddaru ddiwethaf

Canllawiau ar hysbysebion gwahaniaethol

Y canllaw hwn yw'r rhai sy'n credu y gallai hysbyseb fod yn wahaniaethol ac sydd am ddwyn eu…

16 Gorffenaf 2024

Cynllun Strategol Drafft 2025 – 2028

Mae ein Cynllun Strategol yn egluro'r hyn y byddwn yn gweithio arno dros y tair blynedd nesaf, gan…

11 Gorffenaf 2024

Nodyn cyngor ar gyfer y sector addysg uwch o achos cyfreithiol Prifysgol Bryste yn erbyn Abrahart

Cyngor ar gyfer y sectorau AU ac AB yn dilyn achos cyfreithiol Prifysgol Bryste yn erbyn Abrahart

10 Gorffenaf 2024

Cŵn cymorth: Canllaw i bob busnes

Darganfyddwch beth yw eich rhwymedigaethau mewn perthynas â chŵn cymorth a'ch busnes.

11 Mawrth 2024

Menopos yn y gweithle: Canllawiau i gyflogwyr

Mae'r adnoddau hyn wedi'u cynllunio i helpu cyflogwyr i ddeall eu rhwymedigaethau cyfreithiol mewn…

22 Chwefror 2024

Beichiogrwydd a mamolaeth: beichiogrwydd

Mae'r canllaw hwn ar gyfer cyflogwyr. Mae'n nodi eich rhwymedigaethau cyfreithiol i gyflogeion…

21 Rhagfyr 2023

Cyngor a chefnogaeth

Os credwch y gallech fod wedi cael eich trin yn annheg ac eisiau cyngor pellach, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) .

Gwasanaeth cynghori annibynnol yw EASS, nad yw'n cael ei weithredu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Ffôn: 0808 800 0082

Neu e-bostiwch gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar wefan EASS.
phone icon

Ffoniwch yr EASS ar:

0808 800 0082