Cynllun busnes: 2019 i 2020

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Apr 2019

Publication cover: Business plan 2019 to 2020

Mae ein cynllun busnes yn amlinellu ein nodau a’r prosiectau y byddwn yn gweithio arnynt ar gyfer 2019 2020.

Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys:

  • mynediad cyfartal i’r farchnad lafur a thriniaeth deg yn y gweithle
  • cynhwysiant ym maes trafnidiaeth gyhoeddus
  • mynediad i gyfiawnder
  • cydraddoldeb a hawliau dynol yn y system addysg
  • sefydliadau yn parchu safonau cydraddoldeb a hawliau dynol

Mae’r cynllun busnes eleni yn cynnwys blwyddyn gyntaf ein cynllun busnes teirblwydd a gaiff ei gyhoeddi unwaith y caiff ei gyflwyno gerbron y Senedd.

Lawr lwytho’r cynllun