A yw Prydain yn Decach? (2018)

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 25 Oct 2018

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2018

is britain fairer 2018 pre lay

Dyma’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o ba mor dda mae Prydain yn rhoi cydraddoldeb a hawliau dynol ar waith.

Mae’n bwrw golwg ar draws pob maes bywyd, gan gynnwys:

  • addysg
  • gwaith
  • safonau byw
  • iechyd
  • cyfiawnder a diogelwch
  • cyfranogiad yn y gymdeithas

Mae’n darparu llun cyflawn o gyfleoedd bywyd pobl yn y Brydain sydd ohoni heddiw.

Lawr lwytho copi PDF

Lawr lwytho crynodeb gweithredol

Gallwch hefyd lawr lwytho data ategol y selir yr adroddiad hwn arno.

Lluniwyd adroddiad gwahanol i Gymru: