Prydain a’r Confensiwn yn erbyn Arteithio

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK and Welsh governments and devolved administrations
  • organisations working to prevent torture or other cruel, inhuman or degrading treatment

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 27 Aug 2020

Britain and the Convention against Torture

Cyflwynom yr adroddiad hwn i’r Pwyllgor yn erbyn Arteithio fel gwaith dilynol i’w Gasgliadau Terfynol ar chweched adroddiad cyfnodol y DU ym mis Mai 2019. 

Mae’r cyflwyniad yn canolbwyntio ar:

  • atebolrwydd dros unrhyw arteithio a cham-drin a gyflawnodd personél y Deyrnas Unedig yn Irac o 2003 i 2009, a
  • gweithrediad cyffredinol y Casgliadau Terfynol.

Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion a fydd yn cryfhau ymrwymiad y DU i’r fframwaith hawliau dynol rhyngwladol a’r Confensiwn yn erbyn Arteithio (CAT).  

Lawr lwytho’r adroddiad