Papur briffio ar yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol: diweddariad canol tymor

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK government

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 20 Sep 2019

Mae’r papur briffio hwn yn amlygu’n pryderon am ymagwedd llywodraeth y DU i’r Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol.

Proses yw’r Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR) a ymgymerir gan gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig i adolygu’r sefyllfa hawliau dynol yn aelod wladwriaethau’r CU.

Amlinellom y camau pellach sy’n ofynnol i lywodraeth y DU eu cymryd er mwyn cyflawni’r argymhellion a wnaed yn ystod y broses UPR i wella’i hanes hawliau dynol.

Lawr lwytho’r papur briffio