Briff ar y Nodau Datblygu Cynaliadwy

Papur Briffio
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 27 Jun 2019

Yn 2015, cafodd 17 o Gyrchnodau Datblygu Cynaliadwy eu mabwysiadu gan y Cenhedloedd Unedig. Darpara’r cyrchnodau ‘glasbrint a rennir ar gyfer heddwch a ffyniant i bobl a’r blaned'.

Amlyga’r briff hwn rai o’n pryderon am ymagwedd presennol y llywodraeth i roi’r Cyrchnodau Datblygu Cynaliadwy ar waith.

Amlinella hefyd y camau pellach sydd angen eu cymryd i gyflawni Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Lawr lwytho’r papur briffio