A pair of eyes A pair of eyes

Beth yw Llys Hawliau Dynol Ewrop?

Llys Hawliau Dynol Ewrop yw llys barn Cyngor Ewrop. Fe’i lleolir yn Strasbourg, Ffrainc.

Wedi’i sefydlu ym 1959, mae’r Llys yn sicrhau bod Aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop yn parchu’r hawliau a gwarantau a gyflwynir yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.   

Mae’r Llys yn cynnwys 47 o farnwyr etholedig, un o bob Aelod-wladwriaeth. Mae’n archwilio cwynion (a elwir ‘ceisiadau’) sy’n honni toriadau ar hawliau dynol. Gall y ceisiadau hyn gael eu gwneud gan unigolion, neu weithiau gan Aelod-wladwriaethau.

Pan yw’r Llys yn penderfynu bod Aelod-wladwriaeth wedi torri ar un neu fwy o hawliau a gwarantau’r Confensiwn, mae’n esbonio pam mewn dyfarniad ysgrifenedig. Mae dyfarniadau’n orfodol; rhaid i’r gwledydd dan sylw gydymffurio â hwy.

Cysylltiad Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Weithiau mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ymyrryd mewn achosion cyn Llys Hawliau Dynol Ewrop fel rhan o’n rôl orfodi. Mae achosion rydym wedi ymyrryd ynddynt hyd yn hyn yn cwmpasu materion megis tai, mewnfudo, cyfraith teulu, materion ynghylch cyflogaeth a’r hawl i gael treial teg.

Diweddarwyd ddiwethaf: 09 Aug 2016