People in an office environment

Beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle

 • office environment

  Gwybodaeth i gyflogwyr

  Canfod cyngor ymarferol ar dâl mamolaeth statudol, pecyn cymorth gyda nodau i atgoffa pobl ynglŷn â dyddiadau ac awgrymiadau arfer gorau gan gyflogwyr eraill.

 • a pregnant woman at work

  Gwybodaeth i gyflogeion

  Eich hawliau ar absenoldeb mamolaeth, sut i ddweud wrth eich cyflogwr eich bod yn feichiog a chynllunio ar gyfer dychwelyd i’ch gwaith.

 • A young mum with baby

  Gwybodaeth i famau ifanc

  Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys toreth o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gael beichiogrwydd hapus ac iachus yn y gweithle! Wrth ei lunio, cafodd mamau ifanc sy’n gweithio eu hystyried, ac felly gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi.

 • young mum reading a book

  Ein hymchwil a’n hargymhellion

  Darllenwch ein hymchwil o ran rheoli beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle o safbwynt y cyflogwr a’r cyflogai fel ei gilydd. Rydym hefyd wedi gwneud set o argymhellion ar sut y gall Prydain daclo gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd yn y gweithle.