Rhwystrau i gyfranogiad wrth sefyll ar gyfer cael eich ethol i lywodraeth leol yn yr Alban

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Yr Alban flag icon

      Yr Alban

First published: 08 Mar 2019

Publication cover: Barriers to political participation in Scotland

Rhwystrau i gyfranogiad wrth sefyll ar gyfer cael eich ethol i lywodraeth leol yn yr Alban

Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar y rhwystrau i gyfranogiad wrth sefyll ar gyfer cael eich ethol i lywodraeth leol yn yr Alban.

Mae’n dwyn ynghyd ymchwil desg i amrywiaeth swyddogion etholedig ac ymchwil gydag ymgeiswyr ar gyfer cael eu hethol mewn etholiadau awdurdod lleol yr Alban yn 2017. 

Amlinella hefyd argymhellion ar gyfer sut y gellir lleihau’r rhwystrau hynny i’r eithaf a’u gorchfygu.

Mae adroddiad gwahanol yn cynnwys amrywiaeth ymgeiswyr a swyddogion etholedig ym Mhrydain Fawr.

Lawr lwytho’r adroddiad (yn Saesneg)