Cŵn cymorth: canllaw ar gyfer pob busnes

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • businesses offering a service to the public

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 22 Dec 2017

assistance dogs a guide for all businesses

Rydym wedi llunio’r canllaw hwn sydd wedi’i ddiweddaru i helpu busnesau i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i gyflawni’u dyletswyddau cyfreithiol i berchnogion cŵn cymorth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Os ydych yn cynnig gwasanaeth i’r cyhoedd, boed ar gyfer arian neu beidio, boed a ydych yn fusnes preifat neu fusnes cyhoeddus, mae’r canllaw hwn i chi.

Os yw eich busnes yn y diwydiant twristiaid, gweler ein canllaw Cymryd yr awenau: canllaw i groesawu cwsmeriaid a chŵn cymorth ganddynt.  

Lawr lwytho’r canllaw