Asesiad Adran 31 Trysorlys EM

 • Asesiad Adran 31 Trysorlys EM

  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r gweithgareddau a gymerwyd a’r gwelliannau a gafwyd ers cyhoeddiad adroddiad y Comisiwn o’i Asesiad Adran 31 (S31) o Adolygiad Gwariant 2010 Trysorlys EM, Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg.

 • Adroddiad Cynnydd Gwneud Penderfyniadau Ariannol Teg Mehefin 2014

  Yn 2014 lansiodd y Comisiwn Adroddiad Cynnydd ar welliannau i benderfyniadau ariannol ers yr Asesiad cyntaf yn 2012.

 • Adroddiad terfynol asesiad Adran 31

  Cynhaliodd y Comisiwn Asesiad adran 31 i’r graddau mae Trysorlys EM yn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol i ystyried effaith penderfyniadau Adolygiad Gwariant ar grwpiau gwarchodedig. Mae’r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau’r gwaith hwn.

 • Cefndir i’r Prosiect Adran 31

  Canfyddwch fwy am y cefndir i’r adroddiad hwn, gan gynnwys y cylch gorchwyl, y grŵp cynghori arbenigol ac argymhellion yr Adroddiad Asesu.