Canllawiau wedi'u diweddaru ddiwethaf

Canllawiau ar hysbysebion gwahaniaethol

Y canllaw hwn yw'r rhai sy'n credu y gallai hysbyseb fod yn wahaniaethol ac sydd am ddwyn eu…

16 Gorffenaf 2024

Cynllun Strategol Drafft 2025 – 2028

Mae ein Cynllun Strategol yn egluro'r hyn y byddwn yn gweithio arno dros y tair blynedd nesaf, gan…

11 Gorffenaf 2024

Nodyn cyngor ar gyfer y sector addysg uwch o achos cyfreithiol Prifysgol Bryste yn erbyn Abrahart

Cyngor ar gyfer y sectorau AU ac AB yn dilyn achos cyfreithiol Prifysgol Bryste yn erbyn Abrahart

10 Gorffenaf 2024

Cysylltwch ag Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn rhan o anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth am hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8am i 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9am i 1pm ar ddydd Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.

Ewch i wefan Acas