Defnyddio dirnadaeth ymddygiadol i leihau gwahaniaethu ac anfantais ar sail beichiogrwydd a mamolaeth

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 09 Nov 2017

cover image of the publication 'Applying behavioural insights to reduce pregnancy- and maternity-related discrimination

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar sut all tystiolaeth o wyddoniaeth ymddygiadol gynnig ffyrdd newydd ac arloesol i newid ymddygiad cyflogwyr a menywod.

Cyflwyna’r adroddiad ymchwil a gynhaliwyd yn nyddiau cynnar 2016 gan y Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol (BIT) i’r Comisiwn.

Mae’n ystyried y tair her a ddewisodd y Comisiwn i ganolbwyntio arnynt, yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil cynharach:

 • gweithio hyblyg
 • iechyd a diogelwch
 • recriwtio

Mae’n defnyddio dull ‘TEST’ pedwar cam BIT:

 • targedu
 • archwilio
 • datrysiad 
 • treial

Lawr lwytho’r adroddiad