Am ba mor hir y byddwn yn cadw’n cofnodion

Cyfarpar yw ein hamserlen cadw i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei gadw am ba hyd ag sydd ei angen.

Amlinella am ba hyd y byddwn yn cadw cofnodion ar gyfer mathau gwahanol o ddata.

Bydd yn ein helpu i ymgymryd â’r gorchwyl o gael gwared â’n cofnodion mewn modd cyson a dan reolaeth.

Mae’n cymryd i gyfrif ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol, anghenion ein rhanddeiliaid a’n hanghenion busnes.  

Ein nod yw cadw at ofynion cadw cofnodion a rheoli gwybodaeth yn unol â:

  • chodau ymarfer statudol a rheoleiddiol
  • rheoliadau sy’n benodol i sector
  • mathau amrywiol o ganllaw
  • deddfwriaeth

Rheoli’n hamserlen cadw

Byddwn yn adolygu’n hamserlen cadw yn rheolaidd.

Efallai caiff ei newid i adlewyrchu anghenion busnes, gweithdrefnau rheoli risg, neu ein blaenoriaethau sy’n newid.

Caiff ei adolygu a’i ddiweddaru ddwywaith y flwyddyn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Jun 2020