Ymchwil Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

Yn 2013 gwnaethom gomisiynu NatCen i ymgymryd â gwerthusiad annibynnol o’r Ddyletswydd yng Nghymru. Ein nod oedd casglu a dadansoddi data er mwyn llunio adroddiad ar sut mae awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru yn cyflawni eu dyletswyddau penodol a chyffredinol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r casgliadau ac yn archwilio effaith y Ddyletswydd. Mae wedi ein caniatáu i fesur cynnydd a chael braslun o sut mae’r Ddyletswydd yn gweithredu fel catalydd er newid.

Mae amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru, sefydliadau datganoledig a’r rhai sydd heb eu datganoli, wedi cymryd rhan yn yr ymchwil ac mae hyn wedi cynorthwyo i ddangos sut mae’r Ddyletswydd yn gweithio’n effeithiol yng Nghymru. Caiff heriau ac atebion eu nodi yn yr adroddiad yn ogystal ag astudiaethau achos o ble mae’r Ddyletswydd wedi gwella deilliannau i ddefnyddwyr gwasanaeth a staff. Gall awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio ac addasu’r astudiaethau achos hyn. 

Cynnwys cysylltiedig

Adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Adroddiad Llawn

Adolygiad o Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Crynodeb Gweithredol

Gwaith ymchwil a monitro o ran Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: Enghreifftiau Awdurdodau Cyhoeddus

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.