Ymagwedd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru

Bydd y ddyletswydd yn cynorthwyo awdurdodau cyhoeddus i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a chyfrannu at gymdeithas decach. Rydym yn helpu awdurdodau cyhoeddus i ddefnyddio’r ddyletswydd yn fodd i gyflawni deilliannau gwell i bawb

Yr hyn a wnawn yng Nghymru

Mae gan y Comisiwn rôl unigryw fel rheolydd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Ein hymagwedd rheoleiddiol yng Nghymru yw gwneud y gorau o’r cyfle newydd pwerus hwn i hybu cydraddoldeb drwy:

  • Annog
  • Rhoi arweiniad
  • Monitro

Annog

Dangos sut all y ddyletswydd cydraddoldeb gyflawni deilliannau gwell, amlygu a rhannu arfer dda,  yn enwedig drwy rwydwaith ein Cyfnewidfa Cydraddoldeb

Lawr lwytho cyfrifoldebau llywodraethwyr o ran Dyletswyddau Cydraddoldeb newydd yng Nghymru

Rhoi arweiniad

Helpu ymarferwyr i ddeall eu cyfrifoldebau a’r ffordd orau i sbarduno gwelliant o ran  gwasanaeth cyhoeddus.

Ein canllaw:

Monitro

Monitro wedi’i dargedu i nodi a rhannu tueddiadau ac arfer dda. Adroddiadau monitro wedi’u rhannu â llywodraeth i roi cymorth wrth fesur cynnydd ac adrodd gan weinidogion.

  • Nodau Cydraddoldeb: Crynodeb o nodau cydraddoldeb awdurdodau cyhoeddus ym maes pedwar sector allweddol

Gwaith ymchwil ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
Yn ychwanegol i'n gwaith monitro penodol gwnaethom gomisiynu NatCen i ddarparu golwg lawnach ar gynnydd awdurdodau cyhoeddus ar ran y Ddyletswydd.

Yn yr adran hon

Mae gan y Comisiwn rôl unigryw fel rheolydd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.