Tai a phobl anabl: eich hawliau

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • disabled people
  • organisations that support disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy

Rydym wedi llunio canllawiau i bobl anabl yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi.

Amlinella’r canllawiau hyn eich hawliau a chyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar:

  • rentu gan landlord preifat neu asiantaeth gosod eiddo
  • addasu’ch cartref
  • ble i gael help

 

Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy yng Nghymru

Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy yn Lloegr

Eich hawliau i dai hygyrch a chymwysadwy yn yr Alban

Canllawiau hawdd eu darllen

Rydym hefyd wedi llunio rhai canllawiau hawdd eu darllen gyda gwybodaeth i bobl anabl. Gwneir canllawiau hawdd eu darllen yn haws i’w darllen.

Gwneud newidiadau i’ch cartref oherwydd eich anabledd

I bobl anabl mae’r wybodaeth hon. Mae’n ymwneud â gwneud newidiadau i’ch cartref os oes eu hangen arnoch oherwydd anabledd. Addasu eich cartref yw gwneud newidiadau i’ch cartref.

Eich hawliau pan fyddwch yn rhentu gan landlord preifat: gwybodaeth i bobl anabl

Mae’r canllaw hwn yn ymwneud â’ch hawliau pan fyddwch yn rhentu tŷ gan landlord preifat. Pan fyddwch yn rhentu tŷ gan y person sydd biau’r tŷ.  

Tai cymdeithasol a’ch hawliau: gwybodaeth i bobl anabl

Mae’r canllaw hwn yn ymwneud â rhentu tai cymdeithasol yn ogystal â’ch hawliau. Tai cymdeithasol yw tai sy’n cael eu rhedeg gan gynghorau a chymdeithasau tai.

Canllaw i awdurdodau lleol

Os ydych yn awdurdod lleol yng Nghymru neu Loegr neu aelod etholedig yn yr Alban, gweler ein pecynnau cymorth: 

Tai a phobl anabl: beth ddylai awdurdodau lleol ei wneud?

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Feb 2020

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.