Sut i wella amrywiaeth bwrdd: canllaw chwe cham i arfer dda

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

Canllaw i gwmnïau a chwmnïau chwilio gweithredwyr ar wella amrywiaeth byrddau cwmni o fewn fframweithiau a amlinellwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac Adrodd Cyllidol. 

Y chwe cam

Trefnu penodiad

1. Diffinio’r meini prawf dethol yn nhermau sgiliau mesuradwy, profiad, gwybodaeth a rhinweddau personol.
2. Cyrraedd y gronfa ymgeiswyr ehangach bosibl drwy ddefnyddio ystod o ddulliau recriwtio a gweithredu cadarnhaol.
3. Darparu cyfarwyddyd eglur i’ch cwmni chwilio gweithredwyr, gan gynnwys targedau amrywiaeth.
4. Asesu ymgeiswyr yn erbyn manyleb y swydd mewn ffordd gyson drwy gydol y broses.  

Gweithredu parhaus i wella amrywiaeth

5. Sefydlu atebolrwydd eglur o ran amrywiaeth byrddau.
6. Ehangu amrywiaeth eich cronfa doniau i uwch arweinwyr er mwyn sicrhau’r dyfodol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.