Sut i weithredu cyflog cyfartal

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Defnyddiwch y rhestr wirio hon a’r adrannau canlynol i weithredu ar gyflog cyfartal, yn arbennig os yw archwiliad wedi nodi problemau neu rydych o’r farn bod eich sefydliad yn dilyn ymarfer mentrus.

  1. Llunio polisi cyflog cyfartal
  2. Llunio teitlau a disgrifiadau swydd clir a thryloyw 
  3. Edrych ar eich strwythurau graddio   
  4. Ysryried rhagor o weithredu ar gyfer system gyflog deg    

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyngor hwn yn gywir a chyfoes, nid yw’n sicrhau y gallech chi amddiffyn yn llwyddiannus yn erbyn hawliad am gyflog cyfartal. Dim ond llysoedd neu dribiwnlysoedd a all gynnig dehongliadau awdurdodol o’r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Sep 2020

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.