Hawliau Dynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol – adnoddau newydd

Advice and Guidance

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Sefydliad Hawliau Dynol Prydain

Ystod o adnoddau hawliau dynol i nyrsys, bydwragedd, staff gofal diwedd oes, ac ymarferwyr meddygol

Mersey Care NHS Trust

Set o adnoddau ymarferol yn canolbwyntio ar seicoleg glinigol, anabledd dysgu ac iechyd meddwl.

Os oes ymholiadau gennych, cysylltwch â ni ar healthandsocialcare@equalityhumanrights.com

Mae eich barn yn bwysig!

Hoffem wybod yn fawr iawn beth yw eich barn o’r adnoddau hyn, fel y gallwn sicrhau fod yr wybodaeth a ddarparwn mor effeithiol â phosib.  

Mae ein hasiantaeth ymchwil annibynnol, IFF Research, yn ymgymryd â’r gwaith gwerthuso hwn. Ni rhennir eich gwybodaeth ag unrhyw sefydliad arall na’i defnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall heb eich caniatad. Defnyddir canlyniadau’r ymchwil i werthuso defnyddioldeb yr adnoddau hyn, ac i’n helpu gwella ansawdd yr wybodaeth a ddarparwn yn y dyfodol.

Diolch yn fawr. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Jan 2018