Help gyda gwahaniaethu yn y gwaith

Cyngor a Chanllawiau

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

      Prydain Fawr

Gofynnom i Gyngor ar Bopeth lunio pecyn cymorth i gynghorwyr ar wahaniaethu ym maes tai.

Bydd y pecyn cymorth hefyd yn ddefnyddiol i unigolion yn chwilio am ganllaw ar eu hamgylchiadau eu hunain.

Gall y pecyn cymorth eich helpu i:

  • ddeall sut mae cydraddoldeb yn gweithio
  • nodi neu ddiystyru gwahaniaethu anghyfreithlon
  • ysgrifennu cwyn ffurfiol am rywbeth a ddigwyddodd yn y gwaith (llythyr cwyno)
  • cyflwyno achos gerbron tribiwnlys

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys templedi ar gyfer llythyron, dogfennau a ffurflenni y byddai, efallai, eu hangen arnoch wrth ystyried achos gwahaniaethu. 

Mae’r canllawiau ar gael ar wefan Cyngor ar Bopeth:

Ydych chi’n gweithio i sefydliad cynghori?

Os ydych yn gweithio i sefydliad cynghori neu undeb llafur gallwch gael help ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol drwy ddefnyddio’n gwasanaeth Cymorth y CCHD i Gynghorwyr.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.