Asesu Effaith ar Gydraddoldeb

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

Gyda gostyngiadau mawr mewn gwariant cyhoeddus, bydd rhaid i sefydliadau’r sector cyhoeddus wneud penderfyniadau ariannol anodd.  

Mae gan eich awdurdod ddyletswyddau cyfreithiol ynghylch dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda ar sail nodweddion gwarchodedig megis, rhywedd, hil, anabledd neu oed. Nid yw’r dyletswyddau hyn yn eich atal rhag lleihau gwasanaethau pan fo rhaid, ond maen nhw’n cynnig ffordd o ddatblygu cynhigion sy’n ystyried anghenion pawb yn eich cymuned. 

Mae’r Comisiwn wedi llunio’r deunyddiau yn yr adran hon i helpu’r sawl sy’n cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus i wneud penderfyniadau sy’n deg i bawb. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Jan 2017

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.