Cyngor ar fudd-daliadau lles

Cyngor a Chanllawiau

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

      Prydain Fawr

Rydym wedi ariannu canllaw i gynghorwyr sy’n helpu pobl gyda gwahaniaethu yn y system budd-daliadau lles.

Mae’n cynnwys:

  • enghreifftiau o achosion gwahaniaethu o fewn y system budd-daliadau lles
  • sut all y gyfraith eich helpu  
  • sut allwch gael cymorth pellach

Nod yr adnodd hwn yw eich helpu i ddefnyddio deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol yn effeithiol wrth ddarparu cyngor.

Do you work for an advice organisation?

Ydych chi’n gweithio i sefydliad cynghori?

Os ydych yn gweithio i sefydliad cynghori neu undeb llafur gallwch gael help ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol drwy ddefnyddio ein gwasanaeth Cymorth y CCHD i Gynghorwyr

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.