Cymorth i faterion traws

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • people looking for support with trans issues

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

I unrhyw un sydd yn delio â materion traws neu’n teimlo’n ansicr ynglŷn â’u rhywedd gall fod yn amser dryslyd, ond ni ddylai fod yn gyfnod unig.

Mae’n bwysig siarad am eich gofidion a’ch teimladau, ac mae amryw sefydliadau ar lefel gwladol, rhanbarthol a lleol sydd yn gallu cynnig cymorth. Gweler ein rhestr o sefydliadau cymorth, isod.

Newid yw pob bywyd: hanes Philippa ac Elley

Cyn iddi drawsnewid, daeth Philippa York yn bedwerydd yn Tour de France 1984. Mae Philippa yn siarad â’r cefnogwr seiclo, Rhyddid, a’r actifydd traws a newyddiadurwraig, Elley West, am ei thrawsnewidiad.

Sefydliadau cymorth

Isod, mae rhestr o sefydliadau sydd yn gallu cynnig cymorth ar lefel gwladol. Efallai, gallant eich cysylltu â gwasanaethau cymorth lleol, os dyna yw’ch dymuniad.

TransWiki

Cyfeiriadur cynhwysfawr yw TranzWiki o’r grwpiau sydd yn ymgyrchu dros, cefnogi neu gynorthwyo unigolion traws ac unigolion nad ydynt yn cydymffurfio â rhywedd, gan gynnwys y rheini sydd yn anneuaidd a’r rhai nad ydynt yn ymwneud â rhyw benodol, yn ogystal â’u teuluoedd ledled y Deyrnas Unedig

Ymwelwch â gwefan TransWiki (yn agor ffenest newydd)

TransUnite

Gall TransUnite eich cysylltu â rhwydwaith sefydledig o grwpiau cymorth traws yn eich rhanbarth.  

Ymwelwch â gwefan TransUnite (yn agor ffenest newydd)

Mermaids

Grŵp cymorth yw Mermaids i blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn wahanol o ran rhywedd, a’u teuluoedd.

Ymwelwch â gwefan Mermaids (yn agor ffenest newydd)

Switchboard LGBT+ Helpline

Mae Switchboard LGBT+ Helpline yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaeth atgyfeirio i’r gymuned LGBT.

Ymwelwch â gwefan Switchboard LGBT+ Helpline (yn agor ffenest newydd)

Scottish Trans Alliance

Gall Scottish Trans Alliance gyfeirio at ffynonellau cymorth leol.

Ymwelwch â gwefan Scottish Trans Alliance (agor ffenest newydd)

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Jul 2018