Canllaw craidd: Defnyddwyr gwasanaeth

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Eich hawliau i gydraddoldeb fel aelod, aelod cyswllt neu westai cymdeithas neu glwb
Canllaw craidd

Llywodraeth leol a gwasanaethau canolog
Canllaw craidd

Seneddau, gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol
Canllaw craidd

Y sector gwirfoddol a chymunedol (gan gynnwys elusennau a sefydliadau crefydd neu gred)
Canllaw craidd

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Feb 2021

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.