Canllaw busnes a hawliau dynol i gyfarwyddwyr bwrdd

Advice and Guidance

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Mae cyfarwyddwyr bwrdd yn eistedd ar frig y byd busnes. Maen nhw’n gwneud penderfyniadau pwysig sydd yn effeithio ar filoedd os nad filiynau o bobl: eu cyflogeion, eu cyfranddalwyr, eu cwsmeriaid a’r cymunedau lle maen nhw’n gweithredu.

Mae’r Comisiwn wedi llunio canllaw byr i helpu cyfarwyddwyr bwrdd ddeall yr hyn sydd angen iddyn nhw ‘ddeall’ a ‘dangos’ bod eu cwmni yn parchu hawliau dynol ar waith. Mae’n amlinellu pum cam i fyrddau ddilyn i sicrhau bod eu cwmni:

 • yn mewnosod y cyfrifoldeb i barchu hawliau dynol yn ei ddiwylliant, gwybodaeth ac arferion
 • yn nodi a deall ei risgiau mwyaf amlwg neu ddifrifol i hawliau dynol
 • yn mynd i’r afael yn systemig â’i risgiau mwyaf amlwg neu ddifrifol i hawliau dynol ac yn darparu atebion pan fo’u hangen
 • yn cynnwys rhanddeiliaid wrth lywio ei ddull i fynd i’r afael â risgiau hawliau dynol, ac
 • yn adrodd ar ei risgiau hawliau dynol mwyaf amlwg neu ddifridol ac yn cyflawni ei ofynion adrodd rheoleiddiol.

Gellir lawr lwytho’r canllaw bwrdd ynghyd â gwybodaeth bellach ar nodi ac atal risgiau hawliau dynol i fusnesau. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 07 Dec 2016