Awgrymiadau ar gyfer taclo bwlio ar sail gwahaniaeth

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • schools
 • education authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 15 Nov 2017

tips for tackling discriminatory bullying

Bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  a’r Gynghrair Wrth-Fwlio yn cydweithio i lunio rhai awgrymiadau i ysgolion ac awdurdodau addysg ar sut i leihau bwlio gwahaniaethol. Awgryma’r canllaw i ysgolion ac awdurdodau addysg ystyried gwelliannau yn y meysydd a ganlyn:

 • creu diwylliant ysgol sydd yn hybu teimlo’n ddiogel 
 • dathlu gwahaniaeth 
 • defnyddio iaith amrywiaeth
 • creu amgylchedd cynhwysol i fyfyrwyr 
 • rhoi grym i staff a myfyrwyr

Mae, hefyd, yn darparu awgrymiadau ar yr hyn i wneud pan ddigwydd bwlio gwahaniaethol, yn ogystal â dolenni i ganllaw a gwybodaeth bellach.

Lawrlwythwch y PDF Gymraeg