Awgrymiadau ar gyfer taclo bwlio ar sail gwahaniaeth

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • schools
  • education authorities

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 15 Nov 2017

tips for tackling discriminatory bullying

Bu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  a’r Gynghrair Wrth-Fwlio yn cydweithio i lunio rhai awgrymiadau i ysgolion ac awdurdodau addysg ar sut i leihau bwlio gwahaniaethol. Awgryma’r canllaw i ysgolion ac awdurdodau addysg ystyried gwelliannau yn y meysydd a ganlyn:

  • creu diwylliant ysgol sydd yn hybu teimlo’n ddiogel 
  • dathlu gwahaniaeth 
  • defnyddio iaith amrywiaeth
  • creu amgylchedd cynhwysol i fyfyrwyr 
  • rhoi grym i staff a myfyrwyr

Mae, hefyd, yn darparu awgrymiadau ar yr hyn i wneud pan ddigwydd bwlio gwahaniaethol, yn ogystal â dolenni i ganllaw a gwybodaeth bellach.

Lawrlwythwch y PDF Gymraeg