Arweiniad ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Canllawiau i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban

Mae’r dudalen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Mae’r canllawiau yn darparu golwg gyffredinol o’r ddyletswydd cydraddoldeb, gan gynnwys y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol, y dyletswyddau penodol ac i bwy maent yn gymwys. Maent yn cwmpasu’r hyn y dylai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i ateb y ddyletswydd. Mae hyn yn cynnwys camau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn ogystal â’r rhai a argymhellir.

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi Canllaw Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r canllaw yn darparu arweiniad awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol i fanylion y gyfraith.

Canllaw Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb yn gofyn i awdurdodau cyhoeddus arddangos eu bod yn gwneud penderfyniadau ariannol mewn ffordd deg, dryloyw ac atebol, gan ystyried anghenion a hawliau aelodau gwahanol eu cymuned. Rydym wedi cyhoeddi canllaw i gynorthwyo arweinyddion a phenderfynyddion awdurdodau cyhoeddus i sicrhau bod y broses a ddilynir i asesu effaith cynigion ariannol ar gydraddoldeb yn gadarn, a bod yr effaith y gallai cynigion ariannol ei gael ar grwpiau a warchodir yn cael ei ystyried yn drylwyr cyn pennu unrhyw benderfyniadau.  

Gwneud penderfyniadau ariannol teg

Fair financial decisions further and higher education 

Cafodd y Codau Ymarfer a’r canllaw a ganlyn ar y dyletswyddau cydraddoldeb blaenorol eu cyhoeddi gan y cyn Comisiynau cydraddoldeb, (Comisiwn Hawliau Anabledd, Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, Comisiwn Cyfle Cyfartal). Mae’r rhain yn hen ac wedi’u disodli. Fodd bynnag, gwyddom y gallai rhai o’r dogfenni hyn fod o werth o hyd i unigolion neu sefydliadau i ddiben hanesyddol neu ymchwil. Cysylltwch â ni yn equalityduty@equalityhumanrights.com os hoffech gopi o unrhyw un o’r cyhoeddiadau isod:

Dyletswydd cydraddoldeb rhyweddol

 • The gender equality duty: code of practice
 • Consulting stakeholders on gender equality
 • Meeting the gender equality duty in employment
 • Meeting the gender equality duty for transsexual staff
 • Developing gender equality objectives and a gender equality scheme
 • Gathering and using information on gender equality
 • Overview of the gender equality duty
 • Gender equality duty and schools
 • Guidance on health and the gender equality duty
 • Gender equality duty and local government
 • Guidance on the gender equality duty for the voluntary and community sector

Dyletswydd cydraddoldeb hiliol

 • The race equality duty: code of practice
 • Ethnic monitoring: a guide for public authorities
 • The duty to promote race equality: a guide for public authorities
 • Public authorities and partnerships: a guide to the duty to promote race equality
 • Race equality and public procurement: a guide for public authorities and contractors
 • The duty to promote race equality: a guide for schools
 • Health and the disability equality duty
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for government departments
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for criminal justice agencies
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for police forces and authorities
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for colleges and universities
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for schools
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for health organisations
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for local authorities

Dyletswydd cydraddoldeb ar sail anabledd

 • The disability equality duty: code of practice
 • The disability equality duty: a law for disabled people
 • Procurement and the disability equality duty
 • The disability equality duty and involvement
 • Schools and the disability equality duty
 • Further and higher education institutions and the disability equality duty
 • Housing and the disability equality duty
 • The social care sector and the disability equality duty
 • Making the duty work (a guide to the disability equality duty for disabled people and their organisations)

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Oct 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.