Arweiniad ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Canllawiau i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a’r Alban

Mae’r dudalen hon yn cynnwys canllawiau i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Mae’r canllawiau yn darparu golwg gyffredinol o’r ddyletswydd cydraddoldeb, gan gynnwys y ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol, y dyletswyddau penodol ac i bwy maent yn gymwys. Maent yn cwmpasu’r hyn y dylai awdurdodau cyhoeddus ei wneud i ateb y ddyletswydd. Mae hyn yn cynnwys camau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith, yn ogystal â’r rhai a argymhellir.

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi Canllaw Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r canllaw yn darparu arweiniad awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol i fanylion y gyfraith.

Canllaw Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’r ddyletswydd cydraddoldeb yn gofyn i awdurdodau cyhoeddus arddangos eu bod yn gwneud penderfyniadau ariannol mewn ffordd deg, dryloyw ac atebol, gan ystyried anghenion a hawliau aelodau gwahanol eu cymuned. Rydym wedi cyhoeddi canllaw i gynorthwyo arweinyddion a phenderfynyddion awdurdodau cyhoeddus i sicrhau bod y broses a ddilynir i asesu effaith cynigion ariannol ar gydraddoldeb yn gadarn, a bod yr effaith y gallai cynigion ariannol ei gael ar grwpiau a warchodir yn cael ei ystyried yn drylwyr cyn pennu unrhyw benderfyniadau.  

Gwneud penderfyniadau ariannol teg

Fair financial decisions further and higher education 

Cafodd y Codau Ymarfer a’r canllaw a ganlyn ar y dyletswyddau cydraddoldeb blaenorol eu cyhoeddi gan y cyn Comisiynau cydraddoldeb, (Comisiwn Hawliau Anabledd, Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol, Comisiwn Cyfle Cyfartal). Mae’r rhain yn hen ac wedi’u disodli. Fodd bynnag, gwyddom y gallai rhai o’r dogfenni hyn fod o werth o hyd i unigolion neu sefydliadau i ddiben hanesyddol neu ymchwil. Cysylltwch â ni yn equalityduty@equalityhumanrights.com os hoffech gopi o unrhyw un o’r cyhoeddiadau isod:

Dyletswydd cydraddoldeb rhyweddol

 • The gender equality duty: code of practice
 • Consulting stakeholders on gender equality
 • Meeting the gender equality duty in employment
 • Meeting the gender equality duty for transsexual staff
 • Developing gender equality objectives and a gender equality scheme
 • Gathering and using information on gender equality
 • Overview of the gender equality duty
 • Gender equality duty and schools
 • Guidance on health and the gender equality duty
 • Gender equality duty and local government
 • Guidance on the gender equality duty for the voluntary and community sector

Dyletswydd cydraddoldeb hiliol

 • The race equality duty: code of practice
 • Ethnic monitoring: a guide for public authorities
 • The duty to promote race equality: a guide for public authorities
 • Public authorities and partnerships: a guide to the duty to promote race equality
 • Race equality and public procurement: a guide for public authorities and contractors
 • The duty to promote race equality: a guide for schools
 • Health and the disability equality duty
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for government departments
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for criminal justice agencies
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for police forces and authorities
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for colleges and universities
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for schools
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for health organisations
 • The duty to promote race equality: performance guidelines for local authorities

Dyletswydd cydraddoldeb ar sail anabledd

 • The disability equality duty: code of practice
 • The disability equality duty: a law for disabled people
 • Procurement and the disability equality duty
 • The disability equality duty and involvement
 • Schools and the disability equality duty
 • Further and higher education institutions and the disability equality duty
 • Housing and the disability equality duty
 • The social care sector and the disability equality duty
 • Making the duty work (a guide to the disability equality duty for disabled people and their organisations)

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Feb 2022

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.