Anabledd a hedfan

Cyngor a Chanllawiau

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

Eich hawliau wrth hedfan

Rhoddodd Deddf Cydraddoldeb 2010 hawliau i bobl anabl, gan gynnwys ym maes cludiant cyhoeddus a chryfhau ac ymestyn deddfwriaeth cydraddoldeb oedd eisoes yn bodoli, gan gynnwys cyflwyno dyletswydd cydraddoldeb newydd y sector cyhoeddus. Mae dyletswydd ar weithredwyr cludiant i ystyried yn rhagweithiol sut y maen nhw’n mynd i leihau’r rhwystrau yn effeithiol i bobl anabl. 

Rheoliadau UE: Hawliau teithwyr awyr

O dan Hawliau cyfraith Ewropeaidd i deithwyr awyr, os ydych yn anabl neu yn cael anhawster i symud o amgylch, gallwch gael cymorth wrth hedfan i Ewrop, oddi wrtho ac o’i fewn.

Nid oes angen i chi fod yn barhaol neu gorfforol anabl i elwa gan y gwasanaeth hwn. Mewn gwirionedd, gall unrhyw un sy’n cael anhawster symud o amgylch, er enghraifft oherwydd ei anabledd, oed neu anaf dros dro, gael help wrth hedfan. Gallai hyn gynnwys help wrth deithio trwy faes awyr, wrth ddringo i’r awyren neu ei gadael ac yn ystod y daith.

Weithiau, fodd bynnag, efallai na fydd y cymorth a gewch yn bodloni eich disgwyliadau neu bu camddealltwriaeth o ran cyfathrebu. Mewn rhai achosion cyfyngedig, efallai na fydd y gyfraith yn cynnwys eich gofynion.

Gallwch ddarganfod mwy yn ein llyfryn Yr awgrymiadau gorau i deithwyr anabl a theithwyr â symudedd llai – Eich Pasbort i Daith Ddidrafferth.

Gallwch ddarganfod rhagor yn ein canllaw cam wrth gam rhad ac am ddim ‘Eich Hawliau o ran Hedfan

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Feb 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.