Amrywiaeth ym myd darlledu

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Mae ein diwydiannau creadigol yn arwain y byd ac mae’n bwysig fod yr ymgeiswyr mwyaf dawnus yn ystyried swydd ym myd teledu yn yrfa werth chweil, eto i gyd, dengys y ffigurau y gall rhai grwpiau wynebu rhwystrau rhag mynd i mewn i’r sector a ffynnu ynddo.

Bu’r diwydiant teledu yn ymwybodol ers cryn amser o’r angen i gynyddu amrywiaeth, ar y sgrin ac oddi arni fel ei gilydd. Mae hyn yn bwysig, nid yn unig fel y gall y diwydiant ddenu’r bobl fwyaf talentog, ond hefyd oherwydd y rôl unigryw sydd gan ddarlledu o ran dylanwadu ar werthoedd ein cymdeithas a’u hadlewyrchu.

Lluniwyd y canllaw hwn yn y wybodaeth fod llawer o’r agweddau ar y ffordd y mae’r sector yn gweithredu yn unigryw ac yn gofyn am atebion a fydd yn gweithio yn y cyd-destun hwnnw. Fe’i hanelir at benderfynyddion o fewn y diwydiant, cwmnïau cynhyrchu annibynnol yn ogystal â darlledwyr, cyflenwyr pobl ddawnus ac eraill - o reolwyr cynhyrchu i weithredwyr cyfreithiol a materion busnes, cyfarwyddwyr a golygyddion comisiynu.

Gobeithio, drwy ddileu’r rhwystrau y mae llawer wedi canfod y’u bod yn eu dal yn ôl, bydd y canllaw hwn yn ein helpu i wireddu’r nod hwn. 

Darllen ein canllaw. (yn Saesneg)

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Apr 2016

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.