Amrywiaeth ym myd darlledu

Advice and Guidance

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • England

   England

  • |
  • Scotland

   Scotland

  • |
  • Wales

   Wales

Mae ein diwydiannau creadigol yn arwain y byd ac mae’n bwysig fod yr ymgeiswyr mwyaf dawnus yn ystyried swydd ym myd teledu yn yrfa werth chweil, eto i gyd, dengys y ffigurau y gall rhai grwpiau wynebu rhwystrau rhag mynd i mewn i’r sector a ffynnu ynddo.

Bu’r diwydiant teledu yn ymwybodol ers cryn amser o’r angen i gynyddu amrywiaeth, ar y sgrin ac oddi arni fel ei gilydd. Mae hyn yn bwysig, nid yn unig fel y gall y diwydiant ddenu’r bobl fwyaf talentog, ond hefyd oherwydd y rôl unigryw sydd gan ddarlledu o ran dylanwadu ar werthoedd ein cymdeithas a’u hadlewyrchu.

Lluniwyd y canllaw hwn yn y wybodaeth fod llawer o’r agweddau ar y ffordd y mae’r sector yn gweithredu yn unigryw ac yn gofyn am atebion a fydd yn gweithio yn y cyd-destun hwnnw. Fe’i hanelir at benderfynyddion o fewn y diwydiant, cwmnïau cynhyrchu annibynnol yn ogystal â darlledwyr, cyflenwyr pobl ddawnus ac eraill - o reolwyr cynhyrchu i weithredwyr cyfreithiol a materion busnes, cyfarwyddwyr a golygyddion comisiynu.

Gobeithio, drwy ddileu’r rhwystrau y mae llawer wedi canfod y’u bod yn eu dal yn ôl, bydd y canllaw hwn yn ein helpu i wireddu’r nod hwn. 

Darllen ein canllaw. (yn Saesneg)

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Apr 2016

Further Information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.