Hysbysebu: Rhestr wirio arfer dda ar gyfer hysbysebwyr a chyhoeddwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

First published: 08 Mar 2016

This is the cover of Advertising: A good parctice checklist for advertisers and publishers publication

Mae’r rhestr wirio arfer dda hon i bawb sydd yn gysylltiedig â llunio, gosod a chyhoeddi hysbyseb. Mae’n cynnwys cyfres o gwestiynau i hysbysebwyr a chyhoeddwyr i sicrhau nad yw hysbysebion ar gyfer cyfleoedd swydd, nwyddau, gwasanaethau, cyfleusterau a llety yn gwahaniaethu, ochr yn ochr ag enghreifftiau defnyddiol.

Dyma rhan o gyfres pedwar cyhoeddiad ar hysbysebu, ochr yn ochr â:

Lawr lwytho’r canllaw